1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 lipca 2023 r.

Witaj na stronie studiów podyplomowych w zakresie Humanistyki Cyfrowej

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze specjalisty, managera w sektorze administracji publicznej, nowych mediach, w serwisach internetowych, gazetach i portalach internetowych. Zdobyte kwalifikacje uprawniają do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i oświatowych, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach w zakresie zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Umożliwiają również pracę jako freelancer.