Program studiów

LPSEMESTR 1ModułWykłady
(zdalnie)
Ćwiczenia
(zdalnie)
Ćwiczenia (stacjonarnie)ProwadzącyPunkty ECTS
1Wstęp do technologii internetowychIT8 20A. Wojewoda 1 + 4
2Aplikacje WWWIT  10W. Lapis1,5
3Grafika komputerowa (cz. 1)IT  18D. Brzezińska4
4Wstęp do humanistyki cyfrowejInformacyjny4  W. Lapis0,5
5Teoria mediówInformacyjny8  J. Płowens1
6Kultura języka polskiego z elementami socjolingwistykiKulturowy 16 J. Płowens2
7Psychologiczne i psycholingwistyczne aspekty komunikacji internetowejKulturowy16  J. Płowens2
8Prawo i ochrona własności intelektualnej w internecieKulturowy6  P. Nowak1
9Podstawy marketinguKulturowy28 J. Synowiec0,5 + 1
10Analiza przekazu internetowegoKulturowy4  J. Płowens0,5
11Groznawstwo i e-sportKulturowy8  A. Surdyk1
 RAZEM56/12/60562448 (3 zjazdy)= 128 godz.20
 SEMESTR 2ModułWykłady
(zdalnie)
Ćwiczenia
(zdalnie)
Ćwiczenia (stacjonarnie)ProwadzącyPunkty ECTS
3’Grafika komputerowa (cz. 2)IT  12D. Brzezińska2,5
12Bezpieczeństwo w sieciIT 6 A. Wojewoda 1
13Architektura informacji w serwisach internetowychIT12  A. Wojewoda 1,5
14Multimedia w humanistyce cyfrowejIT  16A. Wojewoda 2,5
15Media społecznościoweIT  16K. Szymoniak 2,5
16Zarządzanie informacją i zasobami sieciInformacyjny12  A. Wojewoda 1,5
17E-marketingInformacyjny 14 K. Gaworski2
18E-dziennikarstwo i e-literaturaKulturowy  20K. Szymoniak3,5
19Retoryka i negocjacjeKulturowy 20 J. Płowens3
 RAZEM W II SEMESTRZE50/38/40244064 (4 zjazdy)= 128 godz.20
 RAZEM W ROKU78/46/1328064112= 256 godz.40