Rekrutacja

Podstawa kwalifikacji:

  • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  • Zmieszczenie się w limicie studentów przewidzianym na kierunek

Strona rekrutacji:

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Humanistyka Cyfrowa odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie Internetowej:

https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/

Instrukcja rekrutacji: