Internet

USOSweb

usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default

Poczta

Zajęcia on-line

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystanie narzędzi Microsoft Teams

https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_teams/