O studiach

Specyfika studiów

Humanistyka cyfrowa (HC) jest nową dziedziną wiedzy, wyrosłą na pograniczu nauk humanistycznych (filologia, językoznawstwo), społecznych (socjologia, psychologia, retoryka, etyka), informatycznych (IT), kulturowych (kulturoznawstwo, medioznawstwo) i prawnych (prawo w internecie, ochrona danych osobowych) itp.

HC składa się z 3 działów:

 1. zastosowanie umiejętności humanistycznych w pracy w IT,
 2. wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy naukowej humanisty,
 3. groznawstwo (nauka o grach).

Na naszych studiach będziemy zajmować się pierwszym z tych działów (do pozostałych dwóch jedynie pokrótce nawiązując). Celem tych studiów jest bowiem przygotowanie naszych słuchaczy (głównie humanistów) do pracy w IT. W taki bowiem sposób zostały one pomyślane, aby humaniści:

 1. nie byli bez pracy,
 2. realizowali się w pracy zawodowej zgodnie ze swoimi zdolnościami, zainteresowaniami i kompetencjami,
 3. a przy tym mieli z tej pracy satysfakcję finansową (czyli dobrze zarabiali).

Studia te przygotowują do „sprzedaży” poprzez internet odpowiednio „shumanizowanych” treści, w pracy na rzecz jakiejś firmy (czy firm): na etacie, na zlecenie czy w oparciu o własną działalność gospodarczą. Można przy tym pracować z dowolnego miejsca na świecie dla dowolnej firmy na świecie (oczywiście o ile zna się stosowny język obcy). Owymi treściami, czy zdobytymi przez słuchacza umiejętnościami, z kolei są m.in.:

 1. tworzenie grafik, infografik, mini-komiksów
 2. teksty na stronę, teksty pozycjonujące,
 3. tworzenie plików audio i video,
 4. odpowiednie gospodarowanie informacją (jej gromadzenie, selekcja, formatowanie, udostępnianie),  
 5. budowanie wizerunku firmy, utrzymywanie kontaktu z jej klientami,

a więc obsługa strony firmowej i aplikacji społecznościowych firmy.

Przy tym to wszystko w pełnym wymiarze i z pełnym profesjonalizmem.

Historia powstania

Jak doszło do powstania tych studiów?

W wrześniu 2015 r. trafiłem na tekst https://www.newsweek.pl/zdrowie-i-nauka/nauka/prawdziwy-koniec-historii-japonia-zamyka-kierunki-humanistyczne/nfdmvzf

Bardzo to mną wstrząsnęło! Choć jestem matematykiem (podstawowa nauka ścisła), to jednak jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju – nie tylko nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, lecz również humanistycznych. Wszak mamy 2 półkule – ścisłą/logiczną i artystyczną/emocjonalną – więc musimy równomiernie je rozwijać, by nie być jakimiś „wynaturzonymi potworami” ze zdeformowanym (od tego nierównomiernego rozwoju) mózgiem i czaszką 😉 Dotyczy to tak każdego z nas (sam oprócz tego że jestem mgr matematyki, jestem też humanistą – dr hab. językoznawstwa), jak i całego społeczeństwa. Wtedy to postanowiłem stworzyć stronę internetową poświęconą apologii (= pochwale, wywyższeniu) humanistyki. Postanowiłem zrobić ją w oparciu o materiały video. Przejrzałem YouTube’a na hasło „humanistyka”, zebrane materiały posegregowałem i umieściłem na stronie https://www.pearltrees.com/humanistyka. Jak się okazało, jakieś 85 % wszystkich materiałów stanowią treści poświęcone humanistyce cyfrowej (wcześniej o niej nie słyszałem). Dzięki temu mogłem poznać tę dziedzinę wiedzy, po czym wpadłem na pomysł, by otworzyć studia mając na celu pomóc humanistom w samorealizacji – realizacji swoich możliwości w dobrze płatnej pracy zawodowej. Dlatego teraz, po kilku latach, przy Katedrze Metodologii Lingwistyki (https://kml.amu.edu.pl/) w której pracuję na UAM (https://amu.edu.pl/) na Wydziale Neofilologii (https://wn.amu.edu.pl/) otwieram Studia Podyplomowe Humanistyka Cyfrowa.

Tak jak ja się cieszę z otwarcia tych studiów, tak samo życzę Tobie: radości z dostania się na nie, z uczestnictwa w nich, a następnie z ich ukończenia i z ich owoców (Twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji procentujących satysfakcją z podjętej dzięki temu pracy w zakresie humanistyki cyfrowej).

Kierownik studiów,

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis  

Organizacja studiów

Przebieg studiów

 1. Studia trwają 2 semestry i obejmują 256 godzin zajęć dydaktycznych
 2. Odbywają się w ramach 16 zjazdów po 16 godzin. Połowa (8) zjazdów jest w I semestrze (po 2 w X, XI, XII i I), a druga połowa – w II (też po 2 w III, IV, V i VI).
 3. Zjazd obejmuje 10 godzin (5 1,5-godzinnych zajęć) w sobotę i 6 godzin (3 zajęcia) w niedzielę w następujących godzinach:
Zajęcia w:sobotyniedziele
   9:00 – 10:30  9:00 – 10:30
 10:45 – 12:1510:45 – 12:15
 12:30 – 14:0012:30 – 14:00
 Przerwa obiadowa 
 14:50 – 16:20 
 16:30 – 18:00 
RAZEM:10 godz.6 godz.

4. Studia realizowane są w formie hybrydowej: 7 zjazdów realizowanych jest w trybie stacjonarnym (w budynku Collegium Novum w Poznaniu przy al. Niepodległości 4, na III piętrze w bloku B), a 9 – w trybie online (na platformie TEAMS).

5. Na studia składają się 3 moduły przedmiotowe:

 • IT – 106 godz. zajęć,
 • informacyjny –   50 godz. zajęć,
 • kulturowy – 100 godz. zajęć.

Warunki rozpoczęcia studiów:

 1. posiadanie stopnia zawodowego mgr lub lic.,
 2. rejestracja do wypełnienia limitu miejsc,
 3. opłacenie całego czesnego lub jego pierwszej raty.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć (w przeciwnym przypadku nadrobienie zaległości w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia) oraz zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów z notą.

Ocena końcowa studiów jest obliczana w oparciu o oceny z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem wag, jakimi są punkty ECTS. Tak obliczona średnia jest wyznacznikiem oceny końcowej w oparciu o przelicznik stosowany na UAM – Regulamin studiów:

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

 • do 3,40 – dostateczny;
 • powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;
 • powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
 • powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
 • powyżej 4,60 – bardzo dobry.

Opłaty

Na Studiach Podyplomowych Humanistyka Cyfrowa czesne wynosi 5.000 zł (opłata za jedną godz. lekcyjną wynosi zaledwie niecałe 20 zł: 5.000 zł / 256 = 19,53 zł).

 1. zarządzenie rektora

2. regulamin opłat

3. Oświadczenie

Podstawa prawna studiów

Studia Podyplomowe Humanistyka Cyfrowa zostały otwarte w oparciu o Zarządzenie Rektora UAM z dnia 10 VII 2023 r.

Odbywają się one w oparciu o:

 1. Obowiązujący na UAM regulamin studiów podyplomowych 

2. Regulamin Studiów Podyplomowych Humanistyka Cyfrowa