Przedmioty

Moduł informacyjny

Nazwa przedmiotu: Wstęp do humanistyki cyfrowej

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– posiada ogólną wiedzę na temat zakresu humanistyki cyfrowej i jej zastosowań

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– wypowiadać się na temat humanistyki cyfrowej

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– wyboru ścieżki rozwoju zawodowego

2. Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W02; SP_U04; SP_K03

3. Literatura:

 – www.pearltrees.com/humanistyka

 – https://www.pearltrees.com/cyfrowi/najlepsze-humanistyki-cyfrowej/id51656647 

************

Nazwa przedmiotu: Teoria mediów

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

– zna wybrane współczesne teorie mediów

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– opisać przekaz medialny w ramach wybranych teorii mediów  

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– wykorzystania mediów do komunikacji

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W04; SP_U05; SP_K02

3) Literatura:

– McQuail, D., 2007. Teoria komunikowania masowego, tłum. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

– Goban-Klas, T., 2008. Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: PWN.

************

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i zasobami sieci

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– charakter zarządzania informacją i zasobami sieci w organizacjach,

– procedury zarządzania informacją, obiegu dokumentów elektronicznych i ich obsługi w systemach informatycznych organizacji,

– procesy zarządzania kolekcji i archiwizacji danych, a także procesy tworzenia dokumentów tekstowych dla Biuletynów Informacji Publicznych.

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– budować relację z nowymi i stałymi klientami firmy opartą o zarządzanie informacją,

– przygotować kompleksowe oferty wsparcia bezpieczeństwa zarządzania informacją i zasobów sieci dla branży IT.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– dostarczania informacji w społeczeństwie,

– pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji, a także w jednostkach realizujących publiczny dostęp do informacji: bibliotekach czy różnych ośrodkach informacji;

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W10, SP_W11; SP_U07, SP_U15, SP_U16; SP_K01, SP_K06

3) Literatura:

– Babik, W., Zarządzanie informacją, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne, 2019,

– Dąbrowski, M., Wieczne opóźnienie, 2021

– Krok, E., Zarządzanie wiedzą, w: Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.

************

Nazwa przedmiotu: E-marketing

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– zasady tworzenia treści w marketingu internetowym, za pomocą płatnych i bezpłatnych narzędzi wspierających pracę e-marketera, w tym algorytmów sztucznej inteligencji; zna budowę witryny internetowej, znaczenie bloga, dedykowanej strony docelowej (z j. ang. landing page), jak i terminologię i skróty specjalistyczne stosowane w marketingu internetowym

– charakterystykę rynku współczesnych usług e-marketingowych: rolę aktywności publikacyjnej w mediach społecznościowych, charakterystykę zachowań konsumenckich w Internecie, aktualne potrzeby i zmiany rynku klientów oraz pracowniczego w digital marketingu,mechanizmy wyświetlania odbiorcom treści w Internecie, jak i możliwości ich kierowania na odbiorców w internetowych  kanałach reklamowych

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– prowadzić działania e-marketingowe:

– przygotować projekt e-marketingowy i zrealizować go,

– przeprowadzić wywiad marketingowy i zebrać istotne informacje do przygotowania działań e-marketingowych,

– zaproponować i stworzyć grupę docelową odbiorców,

– dobrać właściwy kanał dystrybucji treści w Internecie zależnie od rodzaju oferty i charakteru działalności organizacji oraz grupy docelowej,

– zaplanować dopasowane działania e-marketingowe do potrzeb i możliwości organizacji oraz charakteru zadania,

– napisać zachęcającą ofertę językiem korzyści, a nie możliwości,

– tworzyć atrakcyjne treści reklam;

– prowadzić analitykę internetową w działaniach e-marketingowych:

– wskazać jak internauci wyszukują treści w Internecie po słowach kluczowych w sieci wyszukiwania,

– ocenić efektywność i/lub skuteczność działań e-marketingowych,

– wskazać zależności, trendy i przyczyny warunkujące wyniki e-marketingowe,

– proponować działania optymalizacyjne do poprawy wyników z działań e-marketingowych,

– kreatywnie rozwiązywać problemy w działaniach e-marketingu,

– napisać raport z działań e-marketingowych.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– prowadzenia skutecznej komunikacji internetowej, w tym  stosowania i porozumiewania się terminologią branżową ze specjalistami marketingu internetowego oraz zlecającymi zadania e-marketingowe, jak i dbania o wizerunek e-marketingowy organizacji

– budowania relacji odbiorcy z organizacją, identyfikacji potrzeb klienckich oraz etycznego poprowadzenia współpracy marketingowej z zamawiającym

b) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W05, SP_W06, SP_W08; SP_U12, SP_U13;  SP_K04, SP_K09

c) Literatura:

1. Podstawowa:

– Marzec, K., Trzósło, T., „Marketing internetowy w Google. Pozycjonowanie, Ads & Analytics dla biznesu, e-commerce, marketerów”, wyd. Onepress, Gliwice 2022.

2. Uzupełniająca:

– Meerman, S. D. „Nowe zasady marketingu i PR”, wyd. MT Biznes, Warszawa 2022.

– Mazurek, G., „E-marketing strategia planowanie praktyka”, wyd. Poltext, Warszawa 2022.

– Dutko, M. (red.), „Biblia e-biznesu 3.0″, wyd. Onepress, Gliwice 2021.

– Błażewicz, G., „Marketing automation”, wyd. PWN, Warszawa 2021.

– Jabłoński, A., „Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie”, wyd. Grupa Marketer, Lublin 2021.

– Kotler, P., Hermawan, K., Setiawan, I., „Marketing 5.0. Technologie Next Tech”, wyd. MT Biznes, Warszawa 2021.

– Cendrowska, B., Sokół, A., Żylińska, P., „E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw – wydanie II”, wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018.

– Raport Strategiczny – Internet 2021/2022, IAB, https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Strategiczny-2022.pdf

Moduł IT

Nazwa przedmiotu: Wstęp do technologii internetowych

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej,

– funkcjonowanie aplikacji webowych,

– zasady bezpieczeństwa danych w sieci internetowej.

– podstawowe zasady dostarczania informacji z wykorzystaniem współczesnych technologii internetowych.

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– stworzyć podstawową aplikację webową i zarządzać nią,

– stosować zaawansowane narzędzia do edycji tekstu.

c) Kompetencje społeczne: absolwent:

– potrafi współpracować w zespole i komunikować się w zespole,

– potrafi udostępnić wyniki pracy w postaci dokumentów, arkuszy, aplikacji webowych.

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W01; SP_U01, SP_U02; SP_K01, SP_K02

3) Literatura:

PODSTAWOWA:

– W3C: https://www.w3.org

– w3schools.com: https://www.w3schools.com

– Danowski, B. (2014), Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III

UZUPEŁNIAJĄCA:

– Kańczugowski, J. Podstawy HTML5 dla technika informatyka 351203 – kwalifikacja E.14

– Zelent, M. (filmy na YouTube): https://www.youtube.com/results?search_query=kurs+html+pasja+informatyki

– Zakrzewicz, M. i in., Aplikacje WWW:  http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Aplikacje_WWW

************

Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– wie jakie mamy rodzaje aplikacji internetowych

– zna narzędzia i skróty stosowane w aplikacjach internetowych i inne wykorzystywane w nich metody pracy

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– wybrać i wykorzystać właściwą aplikację do zamierzonego celu

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– prezentacji efektów swojej pracy 

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W01; SP_U03; SP_K02

3) Literatura:

– Ater, T. Progresywne aplikacje webowe, Wydawnictwo Promise, 2018

– Gmiterek, G. Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych. Nauka – dydaktyka – praktyka, Wydawca SBP, 2021.

Culic, I., Radovici, A., Rusu, C., Komercyjne i przemysłowe aplikacje Internetu, Wydawca: APN PROMISE, 2020.

Burns, B., Villalba, E., Strebel, D., Evenson, L., Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budować udane aplikacje, Wydawca: HELION, 2020.

www.pearltrees.com/cyfrowi

************

Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

Pojęcia związane z grafiką komputerową

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– zaprojektować grafikę do druku i do internetu

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– współpracy, pracy w grupie, korzystania z pracy innych

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W03; SP_U03; SP_K01

3) Literatura:

− Barfoot, C., Burtenshaw, K., Mahon, N., Kreatywna reklama, Wydawnictwo PWN, 2008

− Ambrose, G., Harris, P., Twórcze projektowanie, Wydawnictwo PWN, 2008

− Schubert, Z., Mistrzowie plakatu i ich uczniowie, Wydawnictwo Rzeczpospolita S.A., 2008

− Dydo, K., Dydo, A., PL 21, Polski plakat 21 wieku, Wydawnictwo Galeria Plakatu Kraków, 2008

− Szydłowska, A., Misiak, M., Paneuropa, Kometa, Hel, Wydawnictwo Karakter, 2015

− Mrowczyk, J., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo Karakter, 2010

− Frankowska, M., Frankowski, A., Berlewi, Wydawnictwo Czysty Warsztat Pracownia Sp. z o.o., 2010

− Felici, J., Kompletny przewodnik po typografii, Wydawnictwo Czysty, 2009

− Tomaszewski, A., Architektura książki, wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, 2011

− Huml, I., Polska Sztuka Stosowana XX wieku, Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

− Redakcja Dębowski, P., Mrowczyk, J., Warto Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, 2015

− Gill, E., Esej o typografii, Wydawnictwo d2d.pl, 2016

− Eco, U., Pejzaż semiotyczny, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

− Frutiger, A., Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, 2022

************

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w sieci

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– pojęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci Internet; kategorie zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, stosowane rodzaje zabezpieczeń;

– przepisy związane z poprawnym przetwarzaniem danych użytkownika i organizacji,

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– identyfikować źródła ryzyka informacyjnego,

– zweryfikować poprawność przetwarzania danych użytkownika i organizacji.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– aktualizowania wiedzy dotyczącej bezpiecznego przetwarzania danych i przestrzegania zasad naruszenie prywatności korzystając z sieci,

– uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w tym również naukowych w zakresie bezpieczeństwa sieci i bezpiecznego przetwarzania danych.

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:

SP_W05, SP_W09; SP_U13, SP_U14; SP_K06

3) Literatura:

PODSTAWOWA

– Stallings, W., Brown, L., Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1, Helion, 2023

– Dominic, C., Tyrone, E., Shaun, C., Whitehouse, O., Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Podręcznik hakera, Helion, 2023

– Marczyk, M., Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni – wybrane aspekty. Tom 1, Akademia Sztuki Wojennej, 2022

– Andress, J., Podstawy bezpieczeństwa informacji. Praktyczne wprowadzenie, 2021

UZUPEŁNIAJĄCA:

– Payne, B., 2023, Go H*ck Yourself. Proste wprowadzenie do obrony przed cyberatakami

– Christopher, H., 2020, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami

************

Nazwa przedmiotu: Architektura informacji w serwisach internetowych 

  1. Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– nowoczesne systemy operacyjne w których obowiązują sprawdzone wytyczne dotyczące projektowania standardowych mechanizmów nawigacji,

– wprowadzenie do systemów zarządzania treścią,

– struktury treści na serwisach internetowych,

– zasady powstawania informacji i potrafi je krytycznie przetworzyć.

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– potrafi zarządzać projektem i budować architekturę informacji od podstaw,

– nadać projektowi ramy czasowe i organizacyjne, określić zakres ról, kompetencji, działań.

– rozplanowywać pracę nad projektem,

– optymalizować proces dostarczania informacji.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– wykorzystywania Internetu, mediów społecznościowych i serwisów do zarządzania informacją jako przestrzeni komunikacyjnej,

– prowadzenia badań jakościowych które dotyczą m.in. potrzeb: społecznych, ekonomicznych, życia i zdrowia, konieczności, zbierania informacji poprzez odpowiednie narzędzia,

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W13, SP_W14; SP_U16; SP_K02, SP_K10

3) Literatura:

– Rosenfeld, L., Morville, P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion,  E-Book  Wydanie IV

– Kalbacha, J.,  Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny, O’Reilly, 2008

– Cioborowska, A., Lipiński, J., 2017, WordPress dla początkujących

************

Nazwa przedmiotu: Multimedia społecznościowe w humanistyce cyfrowej

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– zastosowanie multimediów w procesie dostarczania informacji odbiorcom,

– zasady tworzenia i działania multimediów.

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– wymienić, opisać i zastosować podstawowe funkcje wybranych najpopularniejszych aplikacji wspomagających tworzenie treści multimedialne,

– zaprojektować i stworzyć treść multimedialną łączącą grafikę, dźwięk, video i animacje w wybranej technologii informatycznej.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji,

– tworzenia treści multimedialnej dla odbiorcy.

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W12; SP_U17; SP_K02

3) Literatura:

PODSTAWOWA:

 Szewczyk, A., Multimedia w biznesie, Wyd. Dyfin, Warszawa 2008  

– Bednarek, J., Multimedia w kształceniu, ·Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie 1, 2006, Wznowienie 2021

Smołucha, D., Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych. Analiza zjawiska na wybranych przykładach,  Ignatianum, 2021

– Sokołowski, M. (red.), Nowe media, nowe interpretacje,Wydawnictwo: Comandor, 2010

– Rudny, T., Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik, Helion, 2011

UZUPEŁNIAJĄCA:

– Danowski, B., Komputerowy montaż wideo – ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice 2006

– Zimek, R., SwiSHmax – animacje Flash – jakie to proste, Mikom , Warszawa 2007

– Woźnicki, J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa 1996

– Foley, J.D. i inni, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001

– Sokół, R., MP3 i DivX – ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2002

************

Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– takie pojęcia, jak: media tradycyjne, media elektroniczne, nowe media, internet jako rezerwuar i dostawca wszystkich odmian technik medialnych w wersji cyfrowej

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– odróżnić i zdefiniować pojęcia: media samorządowe, media publiczne, media komercyjne, media analogowe, media cyfrowe; fotografia artystyczna, fotografia dokumentalna, fotografia prasowa, fotografia reklamowa, fotografia propagandowa, fotoreportaż, fotografia usługowa, fotografia naukowa, fotografia domowa; film artystyczny, film przygodowy, film kryminalny, film dokumentalny, adaptacja filmowa, film s-f, film fantasy, film kinowy, film telewizyjny, serial itd.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– współpracy, pracy w grupie, korzystania z pracy innych

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W03; SP_U10; SP_K01

3) Literatura:

– McLuhan, M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwo WNT, 2004

Słownik terminologii medialnej, red. Pisarek, W., Wydawnictwo TAiWPN Universitas Kraków, 2006

– Helman, A., Pitrus, A., Podstawy wiedzy o filmie, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, 2008

– Giza, H.M., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami fotografii, Wydawnictwo Rosikon Press, 2011

– von Brauchitsch, B., Mała historia fotografii, Wydawnictwo Cyklady, 2004

– Bauer, Z., Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004.

– Wolny-Zmorzyński, K, Kaliszewski, A., Furman, W. (red.), Gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

– Fras, J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

– Skudrzyk, A., Urban, K., Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

– Furman, W., Gatunki dziennikarskie: specyfika ich tworzenia i redagowania, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2000.

Moduł kulturowy

Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego z elementami socjolingwistyki  

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

– norma, uzus, błąd językowy, socjolekt, idiolekt

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– dokonać oceny przekazu językowego w zakresie zgodności z normą językową oraz przeanalizować pod względem socjolingwistycznym różne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej w przekazie internetowym

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– krytycznej oceny cudzego tekstu

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W03; SP_U06; SP_K04

3) Literatura:

– Jadacka, H., 2005. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

– Język w mediach masowych, Jerzy Bralczyk i Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa 2000.

– Język w internecie. Antologia, pod red. M. Kity i I.Loewe, Katowice 2016.

************

Nazwa przedmiotu: Psychologiczne i psycholingwistyczne aspekty komunikacji internetowej

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

– postawy, emocje, dyskurs, komunikacja niewerbalna, parajęzyk

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– przeanalizować pod względem psycholingwistycznym  różne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej w przekazie internetowym

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

-krytycznej interpretacji przekazu medialnego, uwzględniającej wybrane aspekty psychologiczne

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W05; SP_U06; SP_K04

3) Literatura:

– Grzenia, J., 2006. Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa: PWN.

– Psycholingwistyka, 2004, red. Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratne

– Wallace, P. (2001). Psychologia internetu. Poznań: DW Rebis.

************

Nazwa przedmiotu: Prawo i ochrona własności intelektualnej w Internecie

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa Internetu.

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– stosować zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa Internetu oraz posługiwać się pojęciami języka angielskiego w zakresie bibliotek cyfrowych, baz danych, własności intelektualnej oraz prawa Internetu na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści a także uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów;

– odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;

– współpracy, pracy w grupie, korzystania z pracy innych

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W05; SP_U08; SP_K01, SP_K05, SP_K06

3) Literatura:

– Andrzejewski, A. i in., Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne. Warszawa 2013;

– Podrecki, P. i in., Prawo Internetu. Warszawa 2004.

************

Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– pojęcia z zakresu marketingu, kwestię powiązania marketingu z innymi dyscyplinami ekonomicznymi

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– Prawidłowo interpretować zjawiska i procesy zachodzące na rynku, korzystać ze źródeł bibliograficznych

– Dokonywać analizy merytorycznej posiadanych  informacji (głównie rynkowych)

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– Wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w pracy zawodowej

– Uznania przydatności uzyskiwania pogłębionej wiedzy o rynkach do rozwiązywania praktycznych problemów decyzyjnych z dziedziny ekonomii przedsiębiorstwa

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W05, SP_W06; SP_U09; SP_K05, SP_K06

3) Literatura:

  1. Literatura podstawowa:

– Kramer, T., Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004.

– Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Vong, V., Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002.

2. Literatura uzupełniająca:

– Praca zbior. pod red. Perenca: Marketing Sposób myślenia i działania, Szczecin 2001, Wyd.US.

– Garbarski, Rutkowski, Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa  2000.

– Żurawik, B i W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa  1998.

– Ph. Kotler, „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola” Gebethner &S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1994.

– Czasopismo: „Marketing i Rynek”, Marketing w praktyce, www.swiatmarketingu.ae.poznan.pl i inne.

************

Nazwa przedmiotu: Analiza przekazu internetowego

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

– językowy obraz świata, dyskurs

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– dokonać interdyscyplinarnej analizy przekazu internetowego  

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– krytycznej oceny przekazu internetowego

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W03; SP_U06; SP_K04

3) Literatura:

– Dijk van, T., 2008b. Discourse and Power, Houndsmills: Palgrave.

– Goban-Klas, T., 2008. Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: PWN.

– Grzenia, J., 2006. Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa: PWN.

– Fairclough, N., 1995. Media discourse, London: Hodder Arnold.

– Labocha, J., 2008. Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków: Wydawnictwo UJ.

************

Nazwa przedmiotu: Groznawstwo i e-sport

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– interdyscyplinarny charakter dziedziny badań nad grami i jej miejsce i znaczenie w systemie nauk humanistycznych;

– pochodzenie i znaczenie terminów w badaniach gier;

– wybrane kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięciach w zakresie nauki o grach; potrafi selekcjonować i wykorzystywać informacje z zakresu ludologii/groznawstwa;

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– odróżnić działalność/aktywność fanowską/fandomową/gamerską/publicystyczną od popularnonaukowej i naukowej w zakresie badania gier, jak i {SCAL}

– odróżnić czasopisma/publikacje popularne od popularnonaukowych i naukowych poruszających problematykę badania gier;

– określić miejsce i znaczenie e-sportów na tle innych sportów i gier;

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– wskazania osobistych obszarów zainteresowań w zakresie badania gier;  {oraz}

– zainicjowania własnych badań ludologicznych/groznawczych z wykorzystaniem poznanych metod badawczych i technik zbierania danych;

– współpracy, pracy w grupie, korzystania z pracy innych

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W03, SP_W05; SP_U04, SP_U10; SP_K01, SP_K07, SP_K08

3) Literatura:

– AARSETH, ESPEN J. 1997.  Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature,Baltimore,London:TheJohnsH HopkinsUniversity Press

– BERNE, E., 1999. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich (trans. P. Izdebski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

– BOMBA, R., 2014. Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

– CAILLOIS, R., 1997. Gry i ludzie (trans. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska). Warszawa: Wolumen.

– ELKONIN, D. BORISOVICZ, 1978. Psychołogija igry. Moscow: Pjedagogika.

-ESKELINEN, MARKKU. 2002. Kybertekstien narratologia Digitaalisen kerronnan alkeet, Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikkö

– FILICIAK, M., 2006. Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

– FILICIAK, M., 2013. Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

– FRASCA, G., 2007. Play the Message: Play, Game and Videogame Rhetoric, unpublished doctoral dissertation. IT University of Copenhagen. Denmark <http://www.powerfulrobot.com/Frasca_Play_the_Message_PhD.pdf>

– FRASCA, G., 1999. Ludology meets narratology: Similitude and differences between (video)games and narrative. http://www.ludology.org (date of access 23rd May 2019).

– FRASCA, G., 2003. Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place. http://www.digra.orgldl (date of access 23rd May.2019).

– GOFFMAN, E., 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego (trans. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak). Warszawa: Wydawnictwo „KR”.

– HUIZINGA, J., 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (trans. M. Kurecka, W. Wirpsza). Warszawa: Czytelnik.

– JÄRVINEN, A., 2007. Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and Design.Acta Electronica Universitatis Tamperensis, 701,Helsinki. 

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67820 (date of access 10th December 2019)

– JENKINS, H., 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

– JUUL, J., 2005. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press

– KOCHANOWICZ, R., 2014. Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki i literatury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

– KONZAK, L., 2003. Edutainment: Leg og lær med computermediet, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

– KUBIŃSKI, P., 2016. Gry wideo. Zarys poetyki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

– MAJKOWSKI, Z. T., 2019. Języki gropowieści. Studia o różnorodności gier cyfrowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– MÄYRÄ, FRANS. (ed.) 2002. Computer Games and Digital Cultures Conference Proceedings, Tampere: Tampere University Press

– MÄYRÄ, F., 2008. An Introduction to Game Studies. Games in Culture, London: SAGE Publications

– MOCHOCKI, M., 2007. Między grą a literaturą. Scenariusze narracyjnych gier fabularnych, unpublished doctoral dissertation. Gdańsk: Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański

– OKOŃ, W., 1995. Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Żak.

– PIASECKI, E., 1922. Badania nad genezą ćwiczeń cielesnych. Poznań.

– RAESSENS, JOOST F.F., MARIKA COPIER. 2003. Level Up. Digital Games Research Conference 2003. Utrecht: Faculteit der Letteren Universiteit Utrecht

– SIEK-PISKOZUB, T., 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

– SIEK-PISKOZUB, T., 2001. Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

– SIEK-PISKOZUB, T., 2007. Strategia ludyczna w glottodydaktyce. In: Augustyn Surdyk (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, Tom I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 13-28.

– SITARSKI, P., 2002. Rozmowy z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków: Rabid

– STASIEŃKO, J., 2005. Alien vs. Predator – gry komputerowe a badania literackie, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP

– STASIEŃKO, J., 2017. Niematerialne Galateee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowania posthumanistycznej intymności. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

– SUŁKOWSKI, B., 1984. Zabawa: studium socjologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

– SURDYK, A., 2003. Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań unpublished doctoral dissertation.

– SURDYK, A., 2008. Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. Homo Communicativus3(5), 27–45.

– SURDYK, A., 2009. Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji, Homo Ludens 1/2009223-243.

– SURDYK, A., 2011. Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci, Homo Ludens 1(3)/2011 199-214.

– SURDYK, A., 2014. „Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykładzie organizacji ludologicznych”. W: A. Gemra, A Mazurkiewicz (red.) Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 251-266.

– SZEJA, JERZY Z. 2004. Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków: Rabid

URBAŃSKA-GALANCIAK, DOMINIKA. 2008. Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

– ZARZYCKA, A., 2009. Socialized Fiction: Role-Playing Games as a Multidimensional Space of Interaction between Literary Theory and Practice. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado

– ZNANIECKI, F., 1974. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

************

Nazwa przedmiotu: E-dziennikarstwo i e-literatura

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie:

– takie pojęcia, jak: redakcja, adiustacja, korekta tekstu; edycja, skład i łamanie tekstu; redaktor literacki, redaktor techniczny, recenzent oraz: opis gramatyczny, semantyczny, stylistyczny i pragmatyczny języka oraz typologię tekstów pisarskich

– budowę i sposób funkcjonowania tekstu literackiego i użytkowego, jak i naturę pisarstwa i znaczenia współczesnych mediów

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– przeprowadzić redakcję, adiustację i korektę tekstu, dokonać składu i łamania tekstu w programie Word, zaprojektować i skonstruować krótkie i obszerne wypowiedzi pisemne

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

– dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu: SP_W03, SP_W07; SP_U11

3) Literatura:

– Kowalikowa, J., Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty, Wydawnictwo Literackie, 2001

– Skarżyński, M., Słownik przypomnień gramatycznych, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2000

Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

– Osuchowska, B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Wydawnictwo Excit, 2021

Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

************

Nazwa przedmiotu: Retoryka i negocjacje

1) Efekty uczenia się dla przedmiotu (opis treści):

a) Wiedza: absolwent zna i rozumie takie pojęcia jak:

– argument, manipulacja językowa, perswazja, propaganda

b) Umiejętności: absolwent potrafi:

– prowadzić dyskusję opartą na argumentach, formułować wypowiedzi argumentacyjne i rozpoznawać przejawy manipulacji

c) Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

prowadzenia negocjacji oraz prowadzenia i moderowania dyskusji

2) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:SP_W05; SP_U07; SP_K01

3) Literatura:

– Kalisz, R., 1998. Pragmatyka językowa, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

– Pisarek, W., 2002. Nowa retoryka dziennikarska, Kraków: Universitas.

– Retoryka, pod red. Barłowskiej, Wilczka, Dacy, Warszawa 2008.

Szymanek, K., Wieczorek, K. A.Wójcik, A. S., Sztuka argumentacji Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2004.

– Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, 2021.